اخبار
اطلاعات تماس با ما
 1. شهرداری دامغان
  • تلفن تماس : ۱۳-۰۲۳۳۵۲۳۶۴۱۱
  • آدرس : بلوار امام خمینی – شهرداری دامغان 
 2. معاونت خدمات شهری
  • تلفن تماس : معاونت : ۳۵۲۸۰۴۸۱ – فضای سبز : ۳۵۲۸۰۴۸۲ – مسئول آتش نشانی : ۳۵۲۸۰۴۸۳ – خدمات شهری : ۳۵۲۸۰۴۸۴
  • آدرس : خیابان ۲۲ بهمن – انتهای جاده سلامت
  • تلفن تماس : عمران : ۳۵۲۵۰۱۴۹ – نقلیه : ۳۵۲۴۶۰۴۴
  • آدرس : ابتدای خیابان آتش نشانی
 3. سازمان حمل و نقل
  • تلفن تماس : ۳۵۲۴۶۹۱۱-۳۵۲۵۶۱۱۴-۳۵۲۶۳۳۸۰
  • آدرس : ترمینال شهید شاهچراغی – طبقه دوم
TOP