بررسی طرح محوطه سازی فضای جنب امامزادگان جعفر و محمد(ع)

بررسی طرح محوطه سازی فضای جنب امامزادگان جعفر و محمد(ع)
با حضور جناب آقای مهندس تقوی شهردار محترم، ریاست محترم شورای اسلامی شهر، نایب‌رئیس محترم شورای اسلامی شهر،سرپرست محترم شهرداری، مهندسین و پیمانکار پروژه، مدیران واحدهای مربوطه‌ شهرداری و نمایندگان خانه‌ تسنیم
سالن اجتماعات شهرداری