جنگل نوردی خانوادگی گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

جنگل نوردی خانوادگی
گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
و قیام ۱۵ خرداد
با همت گروه مهرنگار و با مشارکت هیئت ورزش های همگانی
باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری دامغان
جمعه ۱۴۰۰/۳/۱۴
جنگل های منطقه هزارجریب از نینوا تا روستای فته کش
با تشکر از زحمات فراوان خانم ها بهرامی و خواجه زاده