جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی آموزشی شورای اسلامی شهر با عنوان جشنواره قرآن در چهل سالگی تشکیل بسیج

جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی آموزشی شورای اسلامی شهر دستور جلسه برگزاری مسابقات قرآن و محفل انس با قرآن با عنوان جشنواره قرآن در چهل سالگی تشکیل بسیج با حضور مسئول کمیسیون و سایر اعضاء و مهمانان در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید.