دیدار رئیس پلیس راهور و شهردار

دیدار ریاست محترم پلیس راهور شهرستان با شهردار محترم به منظور هماهنگی ادامات مشترک در نوروز ۱۳۹۸