تجلیل از همکاران حسابداری همزمان با روز حسابدار

تجلیل از همکاران حسابداری همزمان با ۱۵ آذرماه روز حسابدار با حضور آقای مهندس نصرتی شهردار محترم و آقای عزیزی معاون محترم شهردار بعمل آمد.