بررسی مشکلات پاساژ قائم(عج) با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر و شهردار دامغان

جلسه بررسی مشکلات و معضلات پاساژ قائم(خندق) در شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد. در این جلسه که به ریاست آقای زارع زاده برگزار شد، اعضا محترم شورا و شهردار محترم نیز حضور داشتند و هیئت امناء محترم پاساژ قائم(خندق) مطالب خود را در ارتباط با مشکلات و رفع آنها مطالبی را بیان کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

بازدید شهردار محترم دامغان وتعدادی از مدیران واحدهای شهرداری از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دامغان

بازدید شهردار محترم دامغان وتعدادی از مدیران واحدهای شهرداری از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دامغان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار