میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد

نورعترت آمد از آیینه ام کیست در غار حرای سینه ام رگ رگم پیغام احمد می دهد سینه ام بوی محمد می دهد میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) بر عموم شهروندان تبریک و تهنیت باد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار