بررسی درخواست مجمع امور صنفی و جمعی از کسبه محترم شهرستان

بررسی درخواست مجمع امور صنفی و جمعی از کسبه محترم شهرستان در خصوص فعالیت پارک بانان با حضور شهردار محترم، نماینده مجمع امور صنفی، مدیر عامل شرکت ایلیا سربداران مجری طرح پارکبان الترونیکی و کارشناسان شهرداری در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر دامغان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار