جلسه کارگروه بازار روز دامغان

جلسه کارگروه بازار روز دامغان به منظور بررسی راهکاری مناسب جهت تغییر فعالیت بازار روز از دوشنبه به روز دیگر مقرر شد پس از انجام کار کارشناسی ظرف یک ماه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

بررسی طرح بدنه سازی محور گردشگری قیصریه دامغان

کلیات طرح بدنه سازی محور گردشگری و تاریخی قیصریه دامغان به تصویب رسید وعملیات اجرایی آن به زودی شروع می شود. اعضای حاضر در جلسه: *مهندس سیاوش شکری:دبیر هیأت عالی استان سمنان ورئیس اداره عمران وبهسازی استان سمنان. *مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان: مهندس هاشمی نصب *رئیس سازمان میراث فرهنگی دامغان:خانم داودیان *شهردار دامغان… ادامه خواندن بررسی طرح بدنه سازی محور گردشگری قیصریه دامغان