دیدار شهردار محترم با ریاست محترم زندان دامغان

بنابرهماهنگی قبلی آقای مهندس نصرتی شهردار محترم با آقای سیادت ریاست اداره زندان و مسئولین مربوطه دیدار نمودند.

img_0125img_0122

در ادامه از فضای زندان بازدید صورت پذیرفت