مسئول واحد املاک : آقای  علی داوری

تلفن : ۳۵۲۴۸۱۵۴-۰۲۳  یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳

TOP