دامغان بين ۵۳ درجه و ۴۲ دقيقه تا ۴۵ درجه و ۴۹ دقيقه طول شرقی و ۳۶ درجه تا ۳۴ دقيقه عرض شمالی قرار گرفته است. اين شهرستان محدود است از شمال به کوههای البرز و از جنوب به دشت کوير و از غرب به شهرستان سمنان و از شرق به شهرستان شاهرود.

شهر دامغان در دامنه جنوبی البرز و در ۱۲۰ کيلومتری شرق سمنان و ۷۰ کيلومتری غرب شاهرود واقع شده است. قسمت اعظم مساحت شهرستان دامغان را دشت و قسمت ديگر را کوهستان تشکيل می دهد. بلندترين نقطه اين شهرستان، قله ای است به ارتفاع ۳۸۱۳ متر ارتفاع از سطح دريا در کوه سرتنگه از سلسله کوهستان البرز و پست ترين نقطه آن، ۱۰۶۳ متر از سطح دريا ارتفاع دارد که در کوير چاه جام در جنوب دامغان واقع شده است. شيب دشت دامغان از شمال به جنوب است که از چاه جام، به سمت دشت کوير باز هم از ارتفاع آن کاسته می شود تا اينکه کوههای کم ارتفاع واقع در جنوب، چاله يا دشت دامغان را از دشت کوير، جدا می کند. از نظر زمين شناسی، قديمی ترين تشکيلات منطقه دامغان مربوط به دوره پرکامبرين است. اين تشکيلات زمين ساختی شامل شيست، گنيس و ديگر سنگهای دگرگونی می باشد. در کوهستانهای شمالی دامغان گسلهای متعددی با جهت جنوب غربی ـ شمال شرقی وجود دارد که رعايت آن در ايجاد ساختمانها و ديگر تاسيسات به خاطر احتمال وقوع زلزله لازم است.

خلاصه، دامغان در يک چاله مستقل زمين ساختی واقع شده که شمال آن را کوههای البرز و جنوب آن را دشت کوير (قسمتی از بزرگترين نمکزار ايران و جهان) فرا گرفته است. قسمت اعظم منطقه دامغان از دشت وسيعی که دارای شيبی مناسب (همگرا و بسيار ملايم با ۱%) به سمت جنوبی می باشد.

TOP