نام مرکز درمانی

آدرس

تلفن

تامین اجتماعی

بلوار شهید مفتح

۰۲۳۳-۵۲۴۶۴۸۴ ، ۵۲۴۷۰۶۱

قمر بنی هاشم

 بلوار شهید بهشتی

۰۲۳۳-۵۲۴۲۳۸۵

سیدالشهدا

شهرک گلستان

۰۲۳۳-۵۲۳۷۳۱۱

شهید چراغیان

میدان شهید شاهچراغی

۰۲۳۳-۵۲۴۲۵۵۵ ، ۵۲۴۷۴۱۳

جوادالائمه(ع)

بلوار پیروزی

۰۲۳۳-۵۲۴۴۰۹۴

شهید حلاجی

خیابان امام خمینی (ره)

۰۲۳۳-۵۲۴۵۸۰۷

TOP