مراکز خرید

آدرس

پاساژ مطلب خان

خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه لاله

بازارچه نواب ( بازار سرپوش سنتی )

ورودی اول : خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه لاله

ورودی دوم : میدان امام خمینی (ره)

بازار بزرگ قائم (عج)

ابتدای بلوار آزادی

TOP