سرمایه گذاری

این قسمت در حال به روز رسانی می باشد

آدرس :دامغان - بلوار مفتح - شهرداری دامغان - واحد سرمایه گذاری

تلفن : 

فکس : 

ایمیل : 

مسئول سرمایه گزاری : 

 


[ARForms id=103]

آورده شهرداری :

  • زمین

  • مجوز

آورده سرمایه گذار :

  • ساخت

TOP