۱ حسین عجم اکرامی کلاته خیج ۳۶۴۷۱۲۸۹۹۵ ۲۷۴۵۳۲۴۵۲۷ پائین ترازمیدان امام حسین-جنب بانک کشاورزی
۲ مبیناریحانی دامغان ۳۶۷۱۷۷۹۸۳۱ ۲۳۳۵۲۵۱۷۰۰ خ شهید بهشتی مقابل حسینه سیدالشهدا
۳ حسین ساحلی دامغان ۳۶۷۱۹۶۷۵۶۷ ۲۳۳۵۲۵۱۱۲۲ بلوارجنوبی-جنب مسجدصاحب الزمان
۴ زهراریحانی دامغان ۳۶۷۱۶۸۷۱۳۳ ۲۳۳۵۲۶۱۰۲۱ میدان شهدا ابتدای خیابان پاسداران
۵ محمدتقی کشاورزیان دامغان ۳۶۷۱۷۱۳۳۱۷ ۲۳۳۵۲۴۴۰۰۰ خ شهیدبهشتی نرسیده به پاساژوحدت-پلاک۹۶
۶ علیرضاپریمی دامغان ۳۶۷۱۷۵۶۵۵۶ ۲۳۳۵۲۶۲۱۱۰ شهرک بوستان خ حافظ-جنب آژانس صبا
۷ زهراعلی آبادیان دامغان ۳۶۷۱۹۵۶۶۷۴ ۲۳۳۵۲۵۱۶۵۵ خ شهدا-جنب خ ۷تیر
۸ کاظم محمودیان دامغان ۳۶۷۱۷۵۵۷۷۹ ۲۳۳۵۲۳۷۱۷۱ خ شهید فلاحی-جنب اداره اوقاف
۹ منصوره  بنائیان دامغان ۳۶۷۱۶۳۹۴۹۱ ۲۳۳۵۲۳۶۰۰۰ گلستان-بلواریاسمن نبش فرعی۱۴روبروی پارک شهر
TOP