مسئول دفتر شهردار : آقای علیرضا جوادی نژاد تلفن : ۳۵۲۴۵۴۲۲-۰۲۳ یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳ داخلی ۱۰۵
TOP